Swedbank Sjuhärad AB - delårsrapport januari-mars 2012

Stabil utveckling i Swedbank Sjuhärad AB under första kvartalet 2012

  • Intäkterna ökade med 6 procent till 132 mkr jämfört med motsvarande period föregående år
  • Kreditförlustnivån var fortsatt låg och uppgick till 0,02 procent
  • Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 70 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 16,6 procent
  • K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 47 procent
  • Kapitaltäckningsgraden uppgick till 16,4 procent
  • Likviditeten var fortsatt god och uppgick till 2 192 mkr

För ytterligare information läs delårsrapporten i sin helhet.

Eventuella frågor besvaras av bankens verkställande direktör Bosse Johansson, tel. 0708-16 66 66.

 

 

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar