Swedbank Sjuhärad AB - Delårsrapport januari-mars 2015

Resultat

  • Rörelseresultatet uppgick till 67 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,9 procent
  • K/I-talet uppgick till 46 procent

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 561 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,6 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 8,5 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 3 procent till 11 996 mkr
  • Inlåningen minskade med 1 procent till 11 527 mkr
  • Den totala affärsvolymen ökade med 3 procent till 50 824 mkr

Eventuella frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.