Skidstipendiater 2017


Fem av de sex stipendiaterna tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande Stig Wiklund. Fr. v: Jonathan Modin, Ella Bromée, Stig Wiklund, Oskar Karlsson, Johanna Nordkvist, Lovisa Olsson.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera