Stig Wiklund ny ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland

Stig Wiklund, Sundsvall, är ny ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland och dess riskkapitalstiftelse. Stig, känd som en karismatisk mental tränare och coach för såväl idrottsstjärnor som företagsledningar, har suttit med i stiftelsens styrelse sedan 2007 och ser nu fram emot ett ökat engagemang.

– Det har varit en fantastisk resa med duktiga ordföranden och vd:ar som säkerställer en fungerande och stabil verksamhet. För mig blir det viktigt att forma Sparbanksstiftelsen tillsammans med styrelsen och dess huvudmän och att fortsatt utveckla samarbetet med Swedbank. Laget är viktigare än jaget, för att använda ett något slitet uttryck från idrottsvärlden. Men det är sant.

Enligt Stig är stiftelsen i allra högsta grad en relevant samhällsaktör 2017.
– Sparbanksrörelsens filosofi är ständigt aktuell och jag kan se att sparandet har börjat få en annan dimension. Inte minst ser jag det som nödvändigt att vi tidigt lär barn och unga om vikten av en sund ekonomi där man sparar först och konsumerar sen, säger Stig och fortsätter:

– Stiftelsen har en hög status och gör nytta för många. Vi stöttar ung kultur, ung idrott, entreprenörskap och yngres engagemang i Västerbotten och Västernorrland. Vi är starka finansiärer till Ung Företagsamhet och via vår riskkapitalstiftelse hjälper vi det regionala näringslivet genom att gå in med kapital till unga entreprenörer.

Det var i samband med stiftelsens huvudmannastämma på Folkets Hus i Umeå, 12 maj, som Stig Wiklund utsågs till ny ordförande. Han tar över posten efter Maria Hedblom som nyligen utsågs till stiftelsens verkställande tjänsteman.

Den nya styrelsen: Stig Wiklund, Sundsvall (ordförande), Carin Karlsson, Sollefteå (nyinvald), Johan Nordin, Örnsköldsvik, Anna Norberg, Lycksele, Maria Olofsson, Umeå (nyinvald), Tommy Lundmark, Skellefteå.

För mer information:
Maria Hedblom, verkställande tjänsteman
070 236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Stig Wiklund, ordförande
070 581 89 22
stig.wiklund@positivakicken.se

www.sparbanksstiftelsennorrland.se

________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media