Sparbanksstiftelsernas skiljeprocesser avslutade

Pressmeddelande 16 mars 2012

Resultat föreligger nu i de skiljedomsförfaranden som Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB initierat avseende pantrealisationerna och övertagandena av Förvaltningsbolagets tidigare innehav av aktier i Swedbank. Sammanlagt har Förvaltningsbolaget genom dessa processer återfått 390 miljoner kronor, efter juridiska kostnader. Skiljedomsförfarandet har pågått i fyra skilda processer varav en har slutat med överenskommelse mellan parterna och de tre övriga lett till skiljedom. Den första skiljedomen meddelades i mars 2011 och den sista i mars 2012.

Motparter i skiljeprocesserna har varit fyra fristående sparbanker (Varberg, Alingsås, Lidköping, Skaraborg), Erste Bank, Svensk Exportkredit och Folksam.

Med samtliga dessa motparter hade Förvaltningsbolaget låneavtal, vilka ledde till att de aktier i Swedbank som utgjorde pant för lånen övertogs av långivarna i mars 2009. Skiljedomarna har funnit att pantövertagandena/realisationerna skedde i överensstämmelse med svensk rätt, vilket Förvaltningsbolaget ifrågasatt.  

 

Ytterligare upplysningar: Lorentz Andersson, ordförande i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB telefon 070 – 556 3621

 

Om Förvaltningsbolaget och Sparbanksstiftelserna

Förvaltningsbolaget bildades 1991 och ägs i sin helhet av elva sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Alfa, Sparbanksstiftelsen Nya, Sparbanksstiftelsen Norrland, Sparbankstiftelsen Väst, Sparbanksstiftelsen Upland, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, Sparbanksstiftelsen Norrbotten och Sparbanksstiftelsen Första.

Sparbanksstiftelserna i Sverige har två uppgifter, dels att vara ägare av sparbanksaktiebolag, men också att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Dokument & länkar