Genombrott för SPCS Rubicon Global i Sverige

Genombrott för SPCS Rubicon Global i Sverige ! Det internetbaserade affärssystemet SPCS Rubicon Global säljer bättre än förväntat på den svenska marknaden. På mycket kort tid har ett tiotal nya avtal träffats vilket är ca 3 månader före plan, detta trots att den officiella lanseringen inte sker förrän efter årsskiftet. Det är det helägda dotterbolaget Akribi System AB i Helsingborg som sålt samtliga system. Under nästa år kommer systemet också att marknadsföras via återförsäljare. "Efterfrågan på affärssystem med integrerade CRM och e-handelslösningar är mycket stor." säger Akribis VD Per Olsson." Rubicon Global är en av få produkter som har dessa funktioner i en standardlösning, vilket gör att konsultkostnaden för kunden blir mycket lägre. Den tekniska utvecklingsmiljön gör systemet Internet-kompatibelt och funktionerna är tillrättalagda för WAP- teknik.". VD i SPCS, Jan Älmeby säger: "Enligt en nyligen utförd SIFO undersökning är vi marknadsledande på administrativa system för företag upp till 100 anställda. Med Rubicon Global kommer vi att kraftigt förstärka vår ställning i det övre segmentet av denna marknad under år 2000." Frågor besvaras av Per Olsson på telefon 042 168500 eller email per.olsson@akribi.se. Om SPCS-Gruppen SPCS-Gruppen bildades i år genom en sammanslagning av svenska Scandinavian PC Systems AB och norska PC-Systemer AB ASA. Det nya bolaget är marknadsledande i såväl Sverige som Norge då det gäller affärssytem för mindre företag. Omsättningen beräknas till ca 380 Mkr med ett resultat före skatt på 70-80 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00660/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar