SPCS-Gruppens resultat 2000

SPCS-Gruppens resultat 2000 · Omsättningen blev 373,1 MNOK, en ökning med 1,6%. · Rörelseresultatet blev 11,1 MNOK mot 60,0 MNOK föregående år. · Resultatet före skatt blev 13,4 MNOK mot 65,0 MNOK i fjol. · Vinsten per aktie utgjorde 0,15 NOK. SPCS-Gruppen kan rapportera en svag omsättningstillväxt för 2000. Omsättningen ökade från 367,1 MNOK 1999 till 373,1 MNOK 2000, en ökning på 1,6%. Rörelseresultatet minskade från 60,0 MNOK till 11,1 MNOK efter avsättningar på 10,1 MNOK för tidigare intäktsförda projekt samt kostnader för omstruktureringar i den norska delen av verksamheten och verksamheten i Helsingborg. Finansnettot blev 2,3 MNOK jämfört med 5,1 MNOK 1999. Resultatet före skatt blev därmed 13,4 MNOK mot 65,0 MNOK 1999. Vinsten per aktie utgjorde 0,15 NOK mot 0,82 NOK 1999. Styrelsen meddelade den 7 februari 2001 att ett avtal om samgående ingåtts med VISMA ASA med avsikt att genomföra en fusion mellan parterna och föreslår således ingen utdelning för år 2000. Omsättningen fjärde kvartalet blev 128,3 MNOK mot 139,2 MNOK fjärde kvartalet 1999, en minskning med 7,8%. Licensintäkterna minskade med 10,6%, från 81,4 MNOK till 72,8 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 19,1 MNOK mot 38,2 MNOK fjärde kvartalet 1999 och resultatet före skatt slutade på 21,3 MNOK mot 38,8 MNOK 1999 efter avsättningar på 10,1 MNOK. Den norska delen av verksamheten har under andra halvåret 2000 genomgått betydande neddragningar på kostnadssidan. Därmed har en kostnadsnivå, som är bättre i balans med de intäktsströmmar som förväntas under 2001, etablerats i den norska delen av verksamheten. I Sverige fortsätter Scandinavian PC Systems AB expansionen på marknaden för mindre företag. SPCS väl etablerade utbud av program för bokföring, fakturering, lönehantering, skatt, bokslut samt nya program för redovisnings- och revisionsbranschen fortsätter att vinna marknadsandelar. SPCS Global Systems AB har genomgått en betydande omstrukturering och renodlar sin verksamhet mot försäljning av Rubicon Global och Rubicon Sales Office på marknaden för medelstora svenska företag. Vår målsättning är att renodla och förstärka satsningen på ekonomi- och säljstödssystem. Företaget är väl positionerat för att öka intäkterna under år 2001. SPCS-Gruppen Kvartal 4 Per 31.12 (Siffror i TNOK) 2000 1999 % 2000 1999 % Rörelseintäkt 128.288 139.172 -7,8% 373.130 367.088 1,6% er Rörelseresult 19.094 38.246 11.063 59.958 at Resultat före 21.312 38.800 13.361 65.024 skatt För ytterligare information kontakta Hans Christian Qvist, koncernchef, på telefon +47 23158165 eller mobil +47 92882000 Rune Falstad, finansdirektör, telefon +47 23158331 eller mobil +47 90614482 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00240/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00240/bit0003.pdf

Dokument & länkar