Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Specialfastigheter har drygt 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.