Kommentar till pressmeddelande ”Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm” (skickat 1 dec 2016)

- Specialfastigheter är glada över att få samarbeta med Statens institutionsstyrelse och Hässleholms kommun i detta viktiga projekt. Idag, den 1 december, lämnas ansökan om bygglov in till kommunen. I processen kvarstår att teckna avtal med SiS och att erhålla bygglov från kommunen, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Hanna Janson, kommunikationschef, tel: 010-788 62 10
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

 

Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Specialfastigheter har drygt 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera