Specialfastigheter emitterar obligationslån

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 25 januari 2016 med återbetalningsdag den 25 januari 2021. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,10 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns på vår hemsida, specialfastigheter.se

För mer information kontakta:

Åsa Hedenberg
Verkställande direktör
Telefon 010-788 62 01

Thony Eriksson
Finansförvaltare
Telefon 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor. Vi har cirka 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige och vårt huvudkontor finns i Linköping.

Taggar:

Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 26 miljarder kronor. Specialfastigheter har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar