Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm

Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse (SiS) nytt ungdomshem i Hässleholm. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem i Hässleholm är en mycket betydelsefull institution. Ungdomshemmet är väl fungerande och har stor betydelse för myndigheten. Detta gör, tillsammans med kommunens läge med bra infrastruktur och tillgänglighet, att staten och SiS satsar i Hässleholm. Nu lämnas ansökan om bygglov in till kommunen.  

- Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem i Hässleholm tillsammans med kunden, och vill särskilt lyfta fram det goda samarbete vi haft med Hässleholms kommun som varit mycket behjälpliga i många olika frågor. Den föreslagna byggnaden smälter väl in i omgivningen, den är låg, har tegelfasad och sedumtak. Vi satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

SiS har beslutat att öka antalet platser på ungdomshemmet Hässleholm från 18 platser till 40-45 platser. Institutionen har under lång tid haft ett mycket bra rykte som en betydelsefull och bra arbetsplats. Avdelningarna i Hässleholm och Perstorp kommer att samlokaliseras i Hässleholm. Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

- Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

SiS har tillsammans med Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor. Nu har vi kommit så långt att bygglovsanmälan lämnas in.

Bilaga: Skiss på planerad utformning av SiS nya ungdomshem i Hässleholm.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Jansson, kommunikationschef Specialfastigheter, telefon: 010-788 62 10
Stefan Hell Fröding, pressekreterare SiS, telefon: 010-453 40 90

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 21,6 miljarder kronor. Vi har cirka 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 25 miljarder kronor. Specialfastigheter har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem i Hässleholm tillsammans med kunden, och vill särskilt lyfta fram det goda samarbete vi haft med Hässleholms kommun som varit mycket behjälpliga i många olika frågor. Den föreslagna byggnaden smälter väl in i omgivningen, den är låg, har tegelfasad och sedumtak. Vi satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån.
Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens.
Christer Pedersen, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS)