”2 för 1” tydliggjort Specsavers fick rätt i Marknadsdomstolen

Specsavers har begärt att Marknadsdomstolen ska avgöra om konkurrenten Synoptik använt marknadsföringsuttrycket ”2  för 1”, på ett vilseledande sätt. Marknadsdomstolen har nu avgjort i enlighet med Specsavers framställan och förbjuder Synoptik att använda ett antal uttryck.
 - Marknadsföringen i vår bransch måste vara glasklar. Därför är det viktigt att reagera när reklam inte håller vad den lovar och för konsumenterna blir det nu lättare att veta vad som gäller, säger Specsavers Sverigechef, Henrik Wiberg.

Bakgrunden är att optikföretaget Synoptik under delar av 2009 tid använde sig av budskap och formuleringar som Specsavers anser strider mot marknadsföringslagen. Trots ett flertal påstötningar vägrade bolaget ändra alla oriktiga formuleringar vilket gjorde att Specsavers vände sig till Marknadsdomstolen för att få ett formellt avgörande i frågan.

 - Det är naturligtvis olyckligt att behöva dra saker till sin spets på det här viset, men vi är övertygade om att allt som riskerar att skada förtroendet för branschen, även påverkar oss negativt. Därför agerade vi. Konsumenterna måste helt enkelt kunna lita på annonser från optikföretagen, oavsett vem som står som avsändare, förklarar Henrik Wiberg.

Marknadsdomstolens avgörande som kom idag innebär i korthet att Synoptik mot vite av en miljon kronor förbjuds att använda vissa uttryck i sin marknadsföring. Synoptik åläggs dessutom, också mot vite på en miljon kronor, att vid marknadsföring av glasögon med  erbjudande om ”2 för 1” ange dels de begränsningar som rör priset på det par glasögon som konsumenten måste köpa för att kunna ta del av erbjudandet och det par glasögon som denne erhåller vid köpet, dels att det andra paret glasögon som erhålls utan extra kostnad avser ett begränsat sortiment av glas och bågar.

 Avgörandet finns i sin helhet på www.marknadsdomstolen.se 

Henrik Wiberg är tillfreds med Marknadsdomstolens avgörande och menar att det i slutänden är en seger för konsumenterna mer än för Specsavers. 

- Konkurrens är självklart sporrande och gynnar konsumenterna, men att säga en sak och sälja en annan strider mot marknadsföringslagen. Att missbruka  budskapet skadar inte bara optikbranschen utan kan på sikt skada hela handeln. Nu har marknadsdomstolen sagt sitt och det innebär att dessa tveksamheter nu ska vara borta, konkluderar han.

Henrik Wiberg, Sverigechef Specsavers
Telefon: 0702-64 75 00
E-post: henrik.wiberg@specsavers.se 

Hans-Jörgen Brandt, informationschef Specsavers
Telefon: 0709-51 98 04
E-post: hj.brandt@specsavers.se 

Anders Zanton, Marknadschef Specsavers
Telefon: 0709-51 98 01
E-post: anders.zanton@specsavers.se

Om Specsavers
Specsavers är ett familjeägt företag som grundades 1984 på Guernsey. Företaget har över 1400 optikbutiker i Storbritannien, Irland, Nederländerna, Sverige, Norge, Danmark, Finland ,  Spanien, Nya Zeeland  och Australien . Bolaget säljer  nio  miljoner par glasögon per år och genom att bågar och glas köps in direkt från tillverkare kan Specsavers erbjuda kunderna produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser. Specsavers har 100 butiker i Sverige.