KONTAKTLINSBÄRARE FÖRLORARE UNDER POLLENSÄSONGEN

Våren är kommen. Enligt Astma- och Allergiförbundet är var femte svensk pollenallergiker - och för dem innebär pollenperioden röda, irriterade, svullna, kliande och rinnande ögon. En grupp som kan få det extra jobbigt under perioden är de som bär kontaktlinser.

Stefan Jernberg, optiker på Specsavers, ger fem praktiska råd som kan underlätta för den som bär linser:

1) Satsa på allergitabletter och allregidroppar utan konserveringsmedel.
Konserveringmedlet kan annars sugas upp av linsen och orsaka irritation. Endospipetter utan konserveringsmedel finns på Apoteket.

2) Använd endagslinser. Under pollensäsongen blir det en ökad utsöndring av slem och proteiner i tårvätskan, vilket fastnar på linserna. Det kan göra att månads-, halvårs- eller årslinser får en väsentligt förkortad livslängd.

3) Rengör. Om du trots allt inte använder dagslinser, var extra noga med att rengöra linserna under pollensäsongen.

4) Vila ögonen från kontaktlinser när allergibesvären är som värst, och använd istället glasögon.

5) Var uppmärksam. Vid ögonrodnad, skav, varbildning och plötsligt försämrad syn skall du ta ut dina linser och ta kontakt med din kontaktlinsoptiker.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jernberg
031-771 98 35
stefan.jernberg@specsavers.se

För lokala pollenrapporter och mätningar, se:
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/vaxter/pollen.41.html

Taggar:

Dokument & länkar