Rapportering 1999

Spectra-Physics AB - rapporttidpunkter under 1999 Vi vill härmed meddela att Spectra-Physics kommer att publicera rapporter under 1999 enligt nedan: 26 februari Bokslutskommuniké för 1998 10 maj Delårsrapport januari - mars 1999 10 augusti Delårsrapport januari - juni 1999 8 november Delårsrapport januari - september 1999 Bolagsstämma kommer att hållas den 10 maj. Stockholm den 10 december 1998 Spectra-Physics AB Informationsavdelningen Spectra-Physics är en världsledande tillverkare av avancerade elektro-optiska instrument, utrustning och systemlösningar av högsta kvalitet, vilka ökar kundernas effektivitet och produktivitet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar