Spendrup Invest AB Delårsrapport januari-september 2007

· Nettoomsättningen exklusive dryckesskatt ökade 9 procent till 1789 MSEK.
· Rörelseresultatet ökade 11 procent till 109 MSEK.
· Ökade marknadsandelar för öl och läsk

.

Prenumerera

Dokument & länkar