BIBAB går samman med Spendrups Bryggeri

Den 1 april blev transportföretaget Bryggeritransport i Bergslagen AB - BIBAB och Spendrups Bryggeri ett gemensamt bolag. Sammanslagningen ger oss bättre möjligheter att möta kundernas efterfrågan på skräddarsydda tjänster och erbjuda ännu mer flexibel distribution.

 

Ägarna till BIBAB och Spendrups har beslutat att bolagen går samman för att integrera hela värdekedjan ytterligare.

Ett lyckat kundmöte bygger på att allt fungerar hela vägen från råvaruinköp fram till leverans hos kunden. Sammanslagningen av BIBAB och Spendrups ökar möjligheterna att åstadkomma detta. På sikt kommer samgåendet även att öppna för utveckling av nya tjänster och produkter.

- Verksamheten kommer på många sätt att fortsätta som idag. Skillnaden blir framför allt att vi kommer kunna lägga mer fokus på gemensam utveckling av Spendrups erbjudande med målet att skapa marknadens bästa kundupplevelse, säger Jens Boström, vd för BIBAB som även fortsättningsvis kommer att leda transportavdelningen inom Spendrups Varuförsörjning.

Sammanslagningen innebär att BIBAB blir ett helägt dotterbolag till Spendrups Bryggeri. Organisatoriskt flyttas den operativa verksamheten inom BIBAB till Spendrups Varuförsörjning som en egen transportavdelning. BIBAB finns kvar som ett försäljningsbolag och ansvarar för försäljningen av distributionstjänster till externa kunder. Jens Boström är vd i försäljningsbolaget.

- Vi är glada över att BIBAB:s organisation kommer tillhöra varuförsörjningen. Vi är redan idag tätt sammanlänkade i våra processer och i vår ambition att ge kunden den allra bästa upplevelsen av Spendrups. Genom integrationen kan vi utveckla erbjudandet och servicekvalitén än mer, och vi ser nu fram emot ett ännu tätare samarbete, säger Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör på Spendrups.

 

För mer information, kontakta:

Jens Boström, vd försäljningsbolaget BIBAB, 0703 01 37 68, jens.bostrom@bryggeritransport.se

Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör, Spendrups, 0708 19 57 57, helena.nylen@spendrups.se

Rose-Marie Hertzman, presschef, 070 283 02 75, rose-marie.hertzman@spendrups.se

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. www.spendrups.se

Taggar:

Om oss

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri.www.spendrups.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

- Verksamheten kommer på många sätt att fortsätta som idag. Skillnaden blir framför allt att vi kommer kunna lägga mer fokus på gemensam utveckling av Spendrups erbjudande med målet att skapa marknadens bästa kundupplevelse.
Jens Boström, vd för BIBAB som även fortsättningsvis kommer att leda transportavdelningen inom Spendrups Varuförsörjning.