Lyckat projekt på Spendrups med lastbilar som körs på rapsolja

På Spendrups pågår sedan ett par månader tillbaks ett försök med att använda biobränsle som är baserat på rapsolja, s k biodiesel, som drivmedel i tre lastbilar. Hitintills har försöket gått över förväntan. Ytterligare åtta bilar har köpts in som alla är förberedda att kunna drivas med rapsolja.

Spendrups egna lastbilar ger varje år upphov till koldioxidutsläpp på ca 2600 ton. Ett av Spendrups miljömål är att minska dessa. - Genom att byta diesel mot rapsolja kan de direkta utsläppen av koldioxid minska med ca 90 %, säger Claes Åkesson, direktör miljö och hållbar utveckling, på Spendrups. Därför är det naturligtvis glädjande att försöket med lastbilar som drivs med rapsolja hitintills varit lyckosamt. Förbränning av rapsolja ger visserligen också upphov till koldioxidutsläpp, men eftersom det är koldioxid som redan ingår i det naturliga kretsloppet, där rapsplantan binder koldioxid när den odlas, blir det i slutändan mycket begränsade nettoutsläpp*. Än så länge är det för tidigt att göra en definitiv utvärdering av projektet, men försöken verkar mycket lovande. Minskade utsläpp genom effektivare planering och sparsam körning Ett annat sätt att minska koldioxidutsläppen från transporterna är att effektivisera transportplanering och satsa på bränslesnål körning. Inom kundleveranser på Spendrups pågår projektet DRIVE som syftar just till detta. - DRIVE står för DRIVmedel och Engagemang, säger Eva Persson, chef för kundleveranser, på Spendrups. Tanken är att ökat engagemang ger ökad medvetenhet och därigenom minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Flera konkreta åtgärder ingår inom ramarna för projektet. Spendrups chaufförer genomgick redan 2004 en första eco-driving utbildning. Under året kommer de att genomgå ytterligare en. - På Spendrups terminal i Loviseberg arbetar man också med ett program som heter Dynafleet, säger Eva Persson. Det innebär att man gör en automatisk bränsleuppföljning på lastbilarna. Vi mäter antalet inbromsningar, utrullningar, tomgångskörningar och andra viktiga faktorer som påverkar drivmedelsförbrukningen. I övriga delar av landet följer vi upp drivmedelsförbrukningen manuellt. Ytterligare information om Spendrups arbete kring hållbar utveckling finns på www.spendrups.se * I dessa tider pratas det mycket om koldioxid när man diskuterar klimatet och miljön här på jorden. Det är lätt att uppfatta det som att all koldioxid utgör ett miljöhot, men så är icke fallet. Koldioxid som uppstår vid förbränning av bränslen som härstammar från växter, och som ingår i ett naturligt kretslopp, utgör inte något miljöhot. Anledningen är att växten binder koldioxid under odlingen, och därför uppstår inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Hotet utgörs av den koldioxid som skapas vid förbränning av fossila bränslen, bland annat olja. Fossila bränslen består huvudsakligen av kol och kolföreningar som härstammar från geologiska perioder som ägde rum för ca 300 miljoner år sedan och som har begravts långt ner i jorden. Fossila bränslen ingår alltså inte i det naturliga kretsloppet, och när det förbränns uppstår därför en ökning av den totala mängden koldioxid atmosfären.

Taggar:

Om oss

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri.www.spendrups.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar