Spetsdata Informationssystem går samman med Terra Nova Solutions

Spetsdata Informationssystem går samman med Terra Nova Solutions Finska Terra Nova Solutions Oy, konsult och systemintegrator inom online- och trådlös teknologi, köper Spetsdata Informationssystem AB, som utvecklar webbaserade informationslösningar för intranät och extranet. Spetsdata, som nu förvärvas av Terra Nova utvecklar s k företagsportaler. Företagsportalen, är ett verktyg för att effektivare sprida och hantera information. Data samordnas från ett stort antal källor och görs tillgängliga på ett strukturerat sätt. Portalen består av fyra delar: intranät, filhantering, e-post och program. "Samgåendet med Terra Nova är ett naturligt steg i Spetsdatas utveckling mot att bli marknadsledande inom företagsportaler. Som en del av Terra Nova får våra företagsportaler ett snabbare internationellt genomslag. Dessutom förstärks konceptet i hög grad även på vår svenska hemmamarknad" säger Pär Ylander, VD för Spetsdata. "Vi har för avsikt att integrera Spetsdatas produkter och lösningar i Terra Novas egna pro-dukter, Access management och Content management", säger Kari Happonen, VD för Terra Nova. "Vår kompetens inom trådlös teknologi främjar utvecklingen av mobila gränssnitt till Spetsdatas produkter", fortsätter Happonen. Spetsdata har vidare tagit fram en modell för applikationsutveckling, som kallas Spets-modellen. Syftet med denna arbetsmetodik är att standardisera och effektivisera utvecklings-arbetet av anpassade lösningar. Spetsmodellen kommer även att implementeras i Terra Novas programutveckling. För mer information v.v. kontakta: Pär Ylander, VD Kari Happonen, VD Spetsdata Terra Nova Informationssystem AB Solutions Oy +46 31 711 48 00 +358 9 4153 8215 0703 20 51 87 +358 50 516 9551 Spetsdata Informationssystem AB utvecklar företagsportaler. Med företagsportaler kan företag styra och strukturera intern och extern övergripande information, samtidigt som användaren får en enhetlig kanal för sitt personliga informationsflöde. Spetsdata grundades 1995, har huvudkontor i Göteborg och filialer i Malmö och Stockholm. Antalet anställda är för närvarande 32. Terra Nova Solutions Oy är ett av de ledande företagen i Finland när det gäller systemintegrering och konsultverksamhet inom online- och trådlös teknologi. Terra Nova utvecklar kundernas affärs- och kommunikationsprocesser, planerar och realiserar långt utvecklade högteknologiska lösningar för elektronisk handel och tjänster, företags- och marknadskommunikation, informations- och kunskapshantering samt utbildning och träning. Terra Nova har huvudkontor i Helsingfors och kontor i Tyskland. Antalet anställda är ca 110. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00780/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar