Brister i äldres läkemedelsbehandling – stora skillnader mellan kommuner

Många äldre ordineras allt för många olika mediciner eller mediciner som är olämpliga. Detta leder till onödigt lidande, sjuklighet och sjukhusinläggningar och sannolikt ökade kostnader. Höga kommunala vårdkostnader kan därför vara något negativt och hänga samman med brister i äldres läkemedelsbehandling. PRO och SPF uppmärksammar nu kommunerna på dessa brister så att de tar sitt ansvar och förbättrar läkemedelsbehandlingen för äldre.

-         PRO och SPF har undersökt hur läkemedelsbehandlingen ser ut i alla landets kommuner. Där det finns ett stort engagemang för äldrevård, där är problemen kring äldres medicinering minst, säger Lars Nilsson, SPF, Sveriges Pensionärsförbund.

I undersökningen hämtades data för 2012 för alla kommuner från Socialstyrelsens läkemedelsregister. För att studera användningen av allt för många mediciner bestämdes andelen procent av befolkningen 80+ som hämtat ut 10 eller fler läkemedel under ett år. Denna andel varierar kraftigt mellan landets kommuner. Bäst ligger Emmaboda, Krokom och Borgholm. I botten återfinns Sorsele, Överkalix och Eda.

-          Det är också väl känt att olämpliga läkemedel för äldre kan leda till förvirring, hallucinationer, yrsel och fallolyckor. Andelen äldre som ordineras dessa läkemedel kan kanske inte vara noll, men den ska var låg, säger Sten Boström, PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

PRO och SPF har därför även undersökt andelen av befolkningen 80+ som under ett år hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen ”bör undvikas” vid behandling av äldre. Andelen olämpliga läkemedel varierar också mycket över landet.

-          Brister i äldres läkemedelsbehandling är bekymmersamt både för den äldre och för kommunen som sannolikt får ökade kostnader får vården och omsorgen. Nyligen publicerade Socialstyrelsen siffror över kostnaden för kommunal vård och omsorg inom Stockholmsområdet. De kommuner som enligt Socialstyrelsen har höga kostnader är också de som har höga andelar multimedicinering och olämpliga läkemedel i vår undersökning. Höga kommunala kostnader för vården behöver alltså inte vara positivt, avslutar Lars Nilsson, SPF.

Tabeller över samtliga kommuners läkemedelsanvändning finns på www.pro.se och www.spf.se


För mer information kontakta:

Lars Nilsson, SPF, mobilnummer 072-509 50 30.

Sten Boström, PRO, mobilnummer 073-330 60 72 .

SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 207 900 ex.

SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Där det finns ett stort engagemang för äldrevård, där är problemen kring äldres medicinering minst.
Lars Nilsson, SPF