Ett ålderslöst samhälle!

SPF:s Förbundsstyrelse, samlad till sammanträde den 6 mars 2012, gör följande uttalande:

Efter att statsminister Reinfeldt uttalat att man på sikt, med en livslängd på uppemot 100 år, skulle ha möjlighet att frivilligt arbeta till 75 års ålder, finner vi i SPF:s styrelse värt att kommentera. Tyvärr har många förenklat och misstolkat budskapet. De har sett det som ett hot, inte som en möjlighet!

I framtidens samhälle behövs alla och det krävs en samverkan mellan generationerna. Desto fler äldre som både producerar, skapar inkomster och konsumerar, desto mer växer ekonomin och desto fler arbetstillfällen kommer att skapas, inte minst för unga.

Ålderismen, denna negativa attityd till ålder, i synnerhet hög ålder, uppstod i det samhälle där kroppsarbete var det naturliga arbetet och där arbetarklassen proletariserades. Endast den fullgode arbetaren, den som var ung och stark, var god nog. Den något svagare var inte tillräcklig (jmf att den allmänna värnplikten, när den fanns, avbröts vid 47 år). Så småningom blev arbetaren trött och oduglig. För att inte alla skulle bli fattighjon infördes allmän pension.

När utbildningsnivån steg, och arbetsuppgifterna förändrades, överfördes ändå de gamla värderingarna. Utbildningen man fått i livets början ansågs också ha blivit ”för gammal”, vilket naturligtvis berodde på att den inte förnyades och byggdes på. De tidigare orkeslösa blev istället oanvändbara p g a bristande aktuell kunskap.

Jämlikhet mellan generationerna.
Det är nu 170 år sedan folkskolan infördes och 100 år sedan folkpensionen infördes, men de åldersstereotypa föreställningarna lever kvar. När livslängden ökar och den ”produktiva” andelen av befolkningen krymper borde alla ta sig en funderare över om värderingarna fortfarande är relevanta.

De unga borde trots pågående utbildning beredas möjlighet att delta i arbete och produktion.

Den mogna delen av befolkningen borde få möjlighet att göra det de är bra på, inte bara avstå från att göra det de inte orkar eller arbetsgivarna anser att de inte längre kan!

Det handlar om att utnyttja olikheterna istället för att diskvalificera på grund av skillnader!  

Pensionsålder.
Själva företeelsen ”pensionsålder” är ett utslag av en gammaldags enögdhet och bristande ledarskap. I ett modernt samhälle gäller det att inte endast undvika hindren utan framför allt i stället se möjligheterna.

Att aktivt bidra till samhällets framsteg måste vara en möjlighet för alla.

Att ”gå i pension” och uppbära pension måste vara en rättighet för alla, i synnerhet för dem som känner att de efter ett arbetsliv, som ofta varit alltför tungt, behöver koppla av.

För mer information, kontakta:
Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Stickan Carlsson, kanslichef, 08-692 32 72, stickan.carlsson@spf.se.

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 266 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 266 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Dokument & länkar