Karl Erik Olsson på Politikerdagarna: Bort med ålderismen och inkludera de äldre

SPFs ordförande Karl Erik Olsson medverkade under torsdagen på Politikerdagarna i Göteborg för att prata om åldrandets kvalitet och rätten att välja i välfärden. Som bakgrund till diskussionerna lyfte Karl Erik Olsson resonemanget om att vi lever längre idag, vilket är ett tecken på att vi är friskare och att åldrandet börjar senare. Mycket i livet blir dessutom bättre i takt med ökande ålder: Erfarenheten ökar, förmågan till helhetssyn och överblick skärps, kompetensen breddas.

-          Beklagligt nog så förstår vårt samhälle inte detta. Har man fyllt 65 blir man inföst i en särskild grupp. Utan yrke, utan status, utan egen identitet – man är helt enkelt pensionär. De flesta förlorar arbete, kamrater och sociala förmåner. Detta är det som vi i SPF kallar ålderism, åldersdiskriminering, konstaterade Karl Erik Olsson.

SPFs ordförande betonade vikten av att seniorer ska inkluderas i samhällsgemenskapen istället för att uteslutas. Äldre medarbetare ska kunna få en ny roll eller nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Seniorer ska få behålla sina förmåner. Och de måste behålla inflytande i samhället, kunna representera sig själva politiskt och behålla rätten att bestämma över sig själv.

-          I Sverige måste vi bli mycket bättre på att respektera och ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns hos den som befunnit sig länge i yrkeslivet. Arbetsgivare kan visa större öppenhet när det gäller att anpassa arbetsförutsättningar och arbetsuppgifter för äldre medarbetare. Då kan den äldre generationen vara en resurs och ett stöd till den yngre generationen på arbetsmarknaden. Om vi kan uppmuntra fler äldre att stanna kvar i yrkeslivet får vi också större möjlighet att hantera den demografiska utmaningen, säger Karl Erik Olsson.

En avgörande fråga för åldrandets kvalitet är också äldres ekonomi. SPF anser att det inte är acceptabelt att en fjärdedel av pensionärerna har en pension under fattigdomsgränsen. Dessutom sänks den allmänna pensionen av bromsen i dagens pensionssystem. Därtill betalar pensionären mer skatt för sin inkomst än den som jobbar. Detta är frågor som SPF kommer att lyfta i debatten i den kommande valrörelsen.

För ytterligare information:

Karl Erik Olsson, ordförande i SPF, 0708-73 82 59.

SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 207 900 ex.

SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Media

Media

Citat

I Sverige måste vi bli mycket bättre på att respektera och ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns hos den som befunnit sig länge i yrkeslivet.
Karl Erik Olsson