Kompetenta sjuksköterskor motverkar äldres läkemedelsproblemPressmeddelande

Kompetenta sjuksköterskor motverkar äldres läkemedelsproblem

Äldre med flera sjukdomar och många läkemedel får biverkningar med lidande, onödiga vårdbesök och inläggningar på sjukhus som följd. Detta kunde undvikas om sjuksköterskor hade bättre kompetens att upptäcka problem med äldres läkemedelsbehandling. Sveriges pensionärsförbund (SPF) har tagit initiativ till en lärobok för sjuksköterskor om äldres läkemedelsbehandling. En väl utbildad sjuksköterska kan bli en larmklocka som ser till att läkare blir den dirigent av äldres läkemedelsbehandling som ständigt efterfrågas, och som tar ställning till det rimliga i att en äldre person behandlas med många läkemedel samtidigt.

Boken: Margareta Grafström och J. Lars G. Nilsson: "Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad" (Studentlitteratur, Lund, 2011)

Med stigande ålder drabbas många äldre av flera kroniska sjukdomar. För den som bara drabbas av en eller få sjukdomar kan läkemedelsbehandlingen bli lyckad, men för de många äldre med flera sjukdomar och många läkemedel kan behandlingen vara en fara. Läkemedelsproblem kan också vara svåra att upptäcka hos äldre personer. Både för mycket och för lite läkemedel eller olämpliga läkemedel förekommer. Övermedicinering av äldre är det vanligaste och det problem som mest uppmärksammats.

Om alla sjukdomar som en äldre person har, behandlas var för sig enligt sjukvårdens riktlinjer, blir det så småningom väldigt många läkemedel. Ofta behandlar flera läkare som inte vet om varandra. Därför är det ingen som ansvarar för att helheten är rimlig, vilket man som patient förväntar sig ske vid läkarbesöket. De som på så sätt övermedicineras är de multisjuka äldre. Under 2009 var det enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik 45 % av åldersgruppen 80 år och äldre som under året köpt ut tio eller fler läkemedel på recept och 33 % hade köpt ut läkemedel som Socialstyrelsen betecknat som "läkemedel som bör undvikas" vid behandling av äldre. Problemet är således stort.

Många äldre träffar sjuksköterskor betydligt oftare än läkare. Dessa sjuksköterskor lär känna patienterna väl och de vet deras problem. De kan dock ha svårt att påverka läkemedelsbehandlingen eftersom ansvaret för den ligger hos läkare. Sjuksköterskor har dessutom en relativt begränsad kunskap om läkemedelsbehandling och de upptäcker därför kanske inte biverkningar, interaktioner, underbehandling eller andra problem som uppstår. Läkemedelsproblem överlämnas därför till läkarna, som kanske inte är tillgängliga. Därför bör sjuksköterskor få en större roll då det gäller äldres läkemedelsbehandling. Genom en relativt liten utbildningsinsats bland nuvarande och blivande sjuksköterskor skulle biverkningar och interaktioner kunna undvikas, och läkemedel "som bör undvikas" vid behandling av äldre skulle inte komma att användas för dessa patienter.

Ytterligare upplysningar: Professor Margaret Grafström, sakkunnig inom SPF, tel. 070-733 7629, margareta.grafstrom@bredband.net Professor Lars Nilsson, sakkunnig inom SPF, tel. 08/778 2237, lars.nilsson@spfpension.se

För mer information, kontakta: Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 260 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 202 900 ex.
SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

1(2)Postadress Besöksadress Telefon E-post Sveriges Pensionärsförbund Hantverkargatan 25A, 8 tr 08-692 32 50 vx info@spfpension.se Box 22574 Stockholm Telefax Internet 104 22 STOCKHOLM 08-651 09 29 www.spfpension.seTaggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Prenumerera

Dokument & länkar