Många vill jobba längre- Äldreminister Maria Larsson ger pris till kommunen som arbetar med att behålla de äldre på jobbet

En färsk undersökning visar att nästan hälften av SPFs medlemmar hade velat arbeta längre. Mer än hälften menar att de fick signaler från sin arbetsgivare om att det inte fanns möjlighet att fortsätta anställningen efter 65 år.

SPF, Sveriges Pensionärsförbund, har genomfört en medlemsundersökning med 3 200 svar där hälften som har svarat är mellan 66-70 år.
Drygt hälften av de svarande har fått signaler från arbetsgivaren om att det inte fanns möjlighet att fortsätta anställningen. Signalerna bestod i till exempel för hög ålder, att yngre ska få plats och arbetsbrist. Ofta är orsakerna till signalerna inte entydiga. Det finns mängder av dold ålderism i samhället, inte minst handlar detta om attityder.

SPF arbetar med att tydliggöra och undanröja ålderismen i samhället, det vill säga diskriminering på grund av ålder. En viktig del i detta arbete är att lyfta fram goda exempel i vårt samhälle. Den 26 februari utser SPF den mest Seniorvänligaste kommun 2012, men också Årets Senior och Årets Junior, på Operaterassen i Stockholm (kl.12-15). Äldreminister Maria Larsson är med och korar vinnaren. Den vinnande kommunen ser fördelarna med att de äldre arbetar längre än 65 år och arbetar aktivt för att behålla dem på arbetsmarknaden

Årets kommun så väl som årets senior och junior står upp mot ålderstänkandet i samhället och finns tillgängliga för media strax efter prisutdelningen, ca kl. 15:00.

För mer information om undersökningen eller om närvaro den 26e februari, kontakta:

Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se. Ålderismprogrammet: Lars Nilsson, sakkunnig i SPF, 072-509 50 30 eller 08-778 22 37, lars.nilsson@spf.se,

Cathrine Swenzén, kommunikationschef, 0733-898018 cathrine.swenzen@spf.se. Ålderismprogrammet, Lars Nilsson, sakkunnig SPF, lars.nilsson@spf.se; 072-509 50 30 eller 08-778 22 37

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Färsk undersökning visar att hälften av SPFs medlemmar hade velat arbeta längre.
Twittra det här

Citat

Årets kommun och Årets senior och junior står upp mot ålderstänkandet i samhället.
Lars Nilsson
Hälften av SPFs medlemmar hade velat arbeta längre
Cathrine Swenzén