Pressmeddelande

– Genomför den planerade skattesänkningen för pensionärer!
– Slopa ”bromsen” i pensionssystemet!
Dessa krav framförde SPF:s nyvalda förbundsstyrelse med största skärpa vid sitt sammanträde igår.

Den senaste veckans utveckling av världsekonomin har förändrat bedömningen av tillväxt, räntenivå och budgetöverskott. Det är bra att regeringen drar slutsatser av detta.

Vi pensionärer kräver likväl vår andel av ekonomin och vår rätt efter många år av arbete och skattebetalande. Därför kan vi inte acceptera att våra pensioner minskat genom ”bromsen” för att börsen rasade efter finanskrisen 2008. Nu har vi en ny börskris. Den kan i värsta fall leda till att bromsen slår till igen. Man har sagt till oss att ta det lugnt! Med ökad tillväxt och sysselsättning så kommer pensionerna att stiga igen fram mot 2013 -2014. Nu finns en ny risk att detta istället blir ett nytt tapp. Bromsen måste bort!

Räntan går sannolikt inte upp, snarare ner. För de flesta pensionärer är detta mer nackdel än fördel. Kostnaderna stiger och pensionärernas marginal krymper. Detta skärper vårt krav på lika skatt.

Regeringen har just lagt ner planerna på ett 5:e jobbskatteavdrag. Då ska det heller inte bli någon skattesänkning för pensionärerna. Vi har fortfarande inte fått mer än ca 70 % av den skattesänkning som tillfallit de förvärvsarbetande. Så regeringen borde ta denna möjlighet att ”komma ikapp”. Den relativt lilla summa som detta skulle kosta finns det nog utrymme till vid sidan av restaurangmomsen. Och det finns uppenbarligen visst stöd för idén inom regeringen. För att inte tala om oppositionen. Fullfölj skattesänkningen för pensionärer!

För mer information, kontakta:
Karl Erik Olsson, förbundsordförande, telefon 0708-73 82 59.

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Dokument & länkar