Sluta byta äldres mediciner på apotek

SPF föreslår i ett remissvar till Socialdepartementet, att en radikal förändring görs då det gäller apotekens byte av läkemedel för de äldsta patienterna.

Apoteken byter ut läkemedel till billigare men likvärdiga varianter, så kallade generika. Det är staten som bestämt att dessa byten ska ske för att spara pengar. Varje gång medicin hämtas ut kan man få burkar med olika namn, men som innehåller samma aktiva ämne. Många känner inte igen medicinerna som hämtas. Särskilt för äldre är detta förvirrande. Det händer att de fortsätter att ta tabletter ur både den gamla och den nya burken, det vill säga dubbelmedicinering En undersökning har beräknat att detta och annan felmedicinering drabbar 200 000 patienter, främst äldre, varje år.

I SPF:s remissvar på Apoteksutredningen (SOU 2012:75) föreslås att en åldersgräns införs för generikautbyte på apotek. Generikautbyte bör inte ske för personer äldre än 75 år. Då undviks många fall av dubbelmedicinering som främst hos äldre leder till biverkningar, fallolyckor och andra skador.

SPF föreslår vidare att läkemedel som förskrivs till äldre, men som inte utprovas för den åldersgruppen bör få ett lägre pris om de ska ingå i läkemedelsförmånen. Därmed kan framtvingas att läkemedel även blir dokumenterade för äldre.

Lars Nilsson, sakkunnig SPF, 072-509 5030/08-778 22 37 lars.nilsson@spf.se eller Cathrine Swenzén, kommunikationschef 0733-898018 cathrine.swenzen@spf.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 270 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Ca 200 000 människor felmedicineras årligen främst äldre.
Twittra det här

Citat

Ge äldre lägre pris på läkemedel
Lars Nilsson, prof. em. farmakologi, SPF