SPF inleder samarbete med Hjärt-lungfonden

SPF inleder ett samarbete med Hjärtlungfonden som syftar till att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar och på så sätt minska dödligheten. Många dör i onödan. Många liv skulle kunna räddas med större satsningar på forskning och ökad kunskap.

SPF:s medlemmar får genom samarbetet tillgång till föreläsningar och foldrar utan kostnad från Hjärt-lungfonden. Detta syftar till att öka kunskaperna om sjukdomarna och på sikt minska dödligheten.

 

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 266 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Dokument & länkar

Snabbfakta

SPF med 266 000 medlemmar ökar í ett samarbete med Hjärt-lungfonden kunskapen om sjukdomarna och vill på sikt minska dödligheten.
Twittra det här

Citat

SPF går i bräschen för att minska dödligheten för hjärt-lungsjukdomar
Eva-Christine Öhman