SPF stödjer inte off-labelanvändning av läkemedel

Lars Nilsson, sakkunnig i SPF, säger blankt nej till att använda läkemedel vars effekt inte är utvärderad och säkerställd. Lucentis är ett läkemedel godkänt för ögonsjukdomar. Avastin är långt ifrån säkerställt när det gäller effekter för ögonsjukdomar.

Läkemedelsverket anser liksom Lars Nilsson att godkända preparat ska användas när sådana finns. Lucentis är godkänt för behandling av ögonsjukdomar. Avastin är godkänt för behandling av till exempel bröstcancer, lungcancer i vissa former, samt en mängd andra typer av cancer. Det finns heller ingen ansökan om att godkänna Avastin för ögonsjukdomar.

Dokumentationen som finns för ögonanvändning av Avastin visar brister på grund av avsaknad av detaljerad information. Däremot har en ökad risk för ögoninflammation observerats i den studie som utvärderat användningens ögonbiverkningar.

- SPF bör inte stödja användningen av Avastin, när inte Läkemedelsverket kan bedöma värdet av Avastin i ögonsjukvården, säger Lars Nilsson.

För vidare information kontakta: Lars Nilsson, prof.em. i farmakologi

mobil 070-602 3981 e-post: lars.nilsson@spfpension.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 266 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Dokument & länkar

Snabbfakta

Läkemedelsverket har inte godkänt att använda Avastin mot ögonsjukdomar. Medlet är inte tillräckligt utprovat och effekterna är inte säkerställda. Avastin används mot cancersjukdomar.
Twittra det här

Citat

SPF bör inte stödja off-labelläkemedlet Avastin för ögonsjukdomar
Lars Nillson, sakkunnig i SPF