Uttalande av SPFs Förbundsstyrelse vid sammanträde 13-04-10

Att justera upp minimiåldersgränserna för pensionering är ett slag i luften om samhället inte samtidigt stödjer äldre i arbetslivet och medverkar till att göra arbetslivet mera lustfyllt och underlättar arbetet genom insatser på arbetsmiljöområdet. Det säger SPF:s förbundsstyrelse efter att två viktiga utredningar slutförts.

För en tid sedan lade Framtidskommissionen fram sin slutrapport. Huvudbudskapet är att vi under arbetslivet måste arbeta fler timmar för att klara välfärden. Det läggs också olika delförslag om hur detta ska bli möjligt. Det handlar om att börja tidigare, sluta senare och däremellan jobba så mycket som möjligt!

Nu har även pensionsåldersutredningen lagt sitt betänkande. Förslagen går i princip ut på att de olika minimiåldrarna för pension höjs. Men man föreslår även åtgärder på arbetsmiljöområdet och att äldre ska kunna utveckla sin kompetens. Det är viktigt att dessa frågor går hand i hand.

Vi SPF-are, som har lång erfarenhet av liv och arbetsliv, tror oss veta att en sådan positiv utveckling endast är möjlig om arbetet är lockande, lönsamt, attraktivt och framför allt roligt. Idag kan man ta ut allmän pension från 61 år och man har i princip rätt att arbeta till 67. Bland våra medlemmar och bland övriga i denna åldersgrupp är det mycket lätt att se stora skillnader. Det är många som redan före 61 är utslitna, trötta av eller trötta på det jobb de har. Detta har många olika orsaker. Arbetet kan vara tungt och slita ut kroppen, det kan vara enformigt och inte ge tillräcklig stimulans. Det kan ofta vara så att en person hållit på med samma jobb hela livet, vilket egentligen bara skulle vara tillåtet då man har ett väldigt stimulerande arbete. Det kommer därför att bli nödvändigt med återkommande utbildningar som leder till nya och annorlunda jobb, och ger en stimulans till att hålla på länge. Ekonomiska incitament är nödvändiga men hjälper inte alltid mot leda och utnötthet.

För vidare information kontakta: Karl Erik Olsson, förbundsordförande SPF, 0708-738259 karl.erik.olsson@spf.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 275 000 medlemmar i 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 207 900 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Media

Media

Dokument & länkar