Ökad kundtillströmning för SpiffX AB (publ)

SpiffX: kundtillströmningstakten har ökat de senaste veckorna

Antalet nyöppnade konton de senaste sex veckorna uppgår till ca 1 400 stycken, vilket är ett trefaldigande av kundanskaffningstakten mot tidigare period.  Totalt uppgick antalet registrerade kunder till ca 3 400 per den 24 april.

- Det är jättekul att tillväxttakten ökar så kraftfullt. Vi känner verkligen i hela verksamheten att aktivitetsnivån stiger. Fortfarande sker detta utan någon större marknadsföring. Det känns väldigt inspirerande att nu komma igång med våra planerade marknadsinsatser och att fortsätta SpiffX:s expansion, säger VD Tobias Fagerlund

SpiffX är listade på First North vid Nasdaq Stockholm och har sin första handelsdag idag den 27 april 2015.

För ytterligare information.se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.

Om oss

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera