Spännande tider för SpiffX i Afrika

I januari i år annonserade SpiffX AB sitt samarbete med Cheza Gaming Ltd från Kenya. SpiffX:s Take5Live har framgångsrikt integrerats och testats i Cheza:s spelplattform.  

Samarbetet går nu in i sin nästa fas genom att Cheza i andra halvan av april månad lansera Take5Live skarpt i Kenya under namnet Hela5.

”Cheza:s lansering av Hela, som betyder pengar på swahili, kommer att backas upp av en omfattande marknadsföringskampanj i Radio, digitala och sociala medier. En marknadsföringskampanj som bekräftar vår och Cheza:s gemensamma övertygelse om att Take5Live har alla förutsättningar att tas emot positivt av kunderna i regionen”, säger SpiffX:s grundare Lennart Gillberg och fortsätter:

”Jag tror starkt på regionen. Kenya ensamt har 46 miljoner invånare av vilka enligt landets kommunikationsmyndighet nästan hälften äger en smart-phone. Marknaden för spel växer snabbt, internetpenetrationen är hög och det finns en hög acceptans för och användande av mobila betalningar. Det kombinerat med ett stort intresse för fotboll i allmänhet och Premier League i synnerhet ger våra produkter goda förutsättningar att lyckas”.

Cheza Gaming Ltd är verksamma i flera länder i regionen och SpiffX:s produkter kommer att vara en del av deras utbud på flertalet av dem. Näst i tur efter Kenya står lansering i Tanzania och Burundi.

”Vi på Cheza etablerar en stark närvaro i hela regionen och lanserar en portfölj av spelprodukter. Take5Live är en rolig och enkel produkt som kommer att få en framträdande roll i vårt erbjudande”, säger Barney Barrow, Styrelseordförande och CEO på Cheza Gaming Ltd.  

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffXAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 14:45 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Om oss

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar