Spännande tider för SpiffX i Afrika

I januari i år annonserade SpiffX AB sitt samarbete med Cheza Gaming Ltd från Kenya. SpiffX:s Take5Live har framgångsrikt integrerats och testats i Cheza:s spelplattform.  

Samarbetet går nu in i sin nästa fas genom att Cheza i andra halvan av april månad lansera Take5Live skarpt i Kenya under namnet Hela5.

”Cheza:s lansering av Hela, som betyder pengar på swahili, kommer att backas upp av en omfattande marknadsföringskampanj i Radio, digitala och sociala medier. En marknadsföringskampanj som bekräftar vår och Cheza:s gemensamma övertygelse om att Take5Live har alla förutsättningar att tas emot positivt av kunderna i regionen”, säger SpiffX:s grundare Lennart Gillberg och fortsätter:

”Jag tror starkt på regionen. Kenya ensamt har 46 miljoner invånare av vilka enligt landets kommunikationsmyndighet nästan hälften äger en smart-phone. Marknaden för spel växer snabbt, internetpenetrationen är hög och det finns en hög acceptans för och användande av mobila betalningar. Det kombinerat med ett stort intresse för fotboll i allmänhet och Premier League i synnerhet ger våra produkter goda förutsättningar att lyckas”.

Cheza Gaming Ltd är verksamma i flera länder i regionen och SpiffX:s produkter kommer att vara en del av deras utbud på flertalet av dem. Näst i tur efter Kenya står lansering i Tanzania och Burundi.

”Vi på Cheza etablerar en stark närvaro i hela regionen och lanserar en portfölj av spelprodukter. Take5Live är en rolig och enkel produkt som kommer att få en framträdande roll i vårt erbjudande”, säger Barney Barrow, Styrelseordförande och CEO på Cheza Gaming Ltd.  

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffXAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 14:45 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Om oss

Om SpiffXSpiffX är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. SpiffX levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX har även licens i Curaçao och i Storbritannien. SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar