SpiffX AB (publ) tillförs 13,5 MSEK via nyemission

SpiffX, marknadsplatsen för optionshandel med sportodds, tillförs 13,5 MSEK och drygt 300 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm den 27 april 2014

Totalt tecknades  2 350 453 Units bestående av en aktie och en teckningsoption, vilket innebär en teckningsgrad på 75 procent. Emissionen innebär att SpiffX aktiekapital ökar från 500.000 SEK till 793 807 SEK samt att antalet aktier ökar från 4.000.000 till 6 350 453,vilket motsvarar en utspädning på 37 procent. Tilldelning har skett till det konsortium vilket garanterade emissionen upp till ca 75 procents teckningsgrad med ca 32 procent av garanterat belopp, motsvarande 657 015 Units.

Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 17 april 2015. Aktierna kommer att levereras omgående till respektive värdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer att levereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 maj 2015. Preliminär första dag för handel i bolagets aktie är givet att Bolaget blir godkänt för notering den 27 maj 2014 . Handel i teckningsoptionerna beräknas inledas omkring den 11 maj 2015.

Villkoren för teckningsoptionerna är att två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i SpiffX under perioden 2 maj -31 maj 2016 till en kurs av 6,90 SEK. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer SpiffX tillföras ca 8,1 MSEK i emissionslikvid genom emission av ytterligare 1 175 226 aktier, vilket motsvarar en utspädning på maximalt 16 procent.

SpiffX har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Preliminär första dag för handel i bolagets aktie är givet att Bolaget blir godkänt för notering den 27 maj 2014.

G&W Fondkommission har varit finansiella rådgivare till SpiffX i samband med transaktionen. 

För ytterligare information, se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070 - 415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.

Om oss

Spiffx är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklat en handelsplats samt världens första derivatmarknad för sportodds. Syftet med Bolaget är att tillgodose det behov spelbolag, market makers och professionella spelare har av att till en låg insats och med hävstångseffekt kunna agera på oddsmarknaden. Efter fyra års utveckling baserat på modeller från de finansiella marknaderna och så kallad high frequency trading lanserades den tekniska plattformen framgångsrikt inför fotbolls-VM 2014. Nästa steg är nu att lansera handelsplatserna brett under 2015 för att nå lönsamhet under 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar