SpiffX AB (publ) utser Hans Bråtman till CFO

Hans är sedan tidigare via redovisningsbyrån West Pool AB, ansvarig för SpiffX redovisning. Hans har mycket hög kompetens och mer än 20 års erfarenhet från redovisning, revision och ekonomistyrning. Hans är auktoriserad redovisningskonsult FAR och har drivit West Pool sedan 1993.

- Det är glädjande att kunna välkomna Hans i ett närmare samarbete. Hans har i praktiken varit redovisningsansvarig för SpiffX sedan 2011, så han känner väl till verksamheten, säger SpiffX VD Tobias Fagerlund i en kommentar. 

För ytterligare information, se www.spiffx.se
Kontaktperson:
VD, Tobias Fagerlund, 070 - 415 05 85, tobias@spiffx.com 

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.

Om oss

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera