Annelie Söderberg, Renault Nordics AB är Årets Kund i Spinn 2017

Årets Kund

Juryns motivering 

Årets kund köper löpande in emotionell och kulturellt relevant kommunikation för att komma under huden på sina målgrupper. Personen ifråga är inte rädd för att föra en kamp internt och externt för att förändra synen på kommunikation.  

Årets Kund är någon som förutom en stor portion mod och nyfikenhet också har viljan och orken att genomföra förändringar i sin egen organisation och i branschen. Utöver detta har Årets Kund en stor förmåga att peppa sitt team till nya stordåd!

Om priskategorin   
Årets kund är en uppdragsgivare som har visat nyfikenhet och mod inför vad PR är och kan vara. Genom att ha varit en exceptionellt framsynt beställare är hen ett gott föredöme – exempelvis strategiskt, kreativt eller digitalt – som kan inspirera en hel bransch. Även denna kategori utnämner PRECIS styrelse vinnaren.

För mer information besök spinn.nu eller kontakta:   
Kaj Flick  
kaj.flick@precis.se
070-674 01 65

Taggar:

Om oss

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Över 175 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster. I tävlingen belönas Sveriges bästa PR-insatser med huvudfokus på icke-köpta kanaler. Bidragen som belönas ska ha ett tydligt syfte, visa på affärsnytta kombinerat med kreativ höjd och resultat som kan härledas till målsättningen i projektet. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser. Långsiktigt ska tävlingen bidra att fler arbetar med PR och att det ökar den förtjänade andelen uppmärksamhet i marknadsmixen.

Prenumerera

Media

Media