Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, är Årets kund i Spinn 2016

Årets kund 2016
Håkan Tenelius, Vårdföretagarna 

Juryns motivering
Årets kund är en lyhörd och lyssnande kund som utmanar på strategisk nivå, och som också gärna aktivt deltar i det taktiska arbetet. En modig beställare som genom gott ledarskap och tydliga mål håller ihop teamet av både konsulter och kollegor för ett sömlöst och effektivt byråsammarbete.

Hos årets kund sker allt påverkansarbete öppet vilket skapar möjligheter att påverka opinionen via fler kanaler.

Om priskategorin
Årets kund är en uppdragsgivare som har visat nyfikenhet och mod inför vad PR är och kan vara. Genom att ha varit en exceptionellt framsynt beställare är hen ett gott föredöme – exempelvis strategiskt, kreativt eller digitalt – som kan inspirera en hel bransch. Även denna kategori utnämner PRECIS styrelse vinnaren.

För mer information besök spinn.nu eller kontakta: 
Kaj Flick 
kaj.flick@precis.se 
070-674 01 65 

Taggar:

Om oss

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Över 175 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster. I tävlingen belönas Sveriges bästa PR-insatser med huvudfokus på icke-köpta kanaler. Bidragen som belönas ska ha ett tydligt syfte, visa på affärsnytta kombinerat med kreativ höjd och resultat som kan härledas till målsättningen i projektet. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser. Långsiktigt ska tävlingen bidra att fler arbetar med PR och att det ökar den förtjänade andelen uppmärksamhet i marknadsmixen.

Prenumerera

Media

Media