Sponsring och event fortsätter växa

Svensk Reklammarknad 2012 visar på ett bra år för sponsrings- och evenemangsindustrin.

Sponsring och event tillhör den del av svensk marknadskommunikation som växer, medan reklammarknadens omsättning minskar. Detta visar Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i sin senaste rapport Svensk Reklammarknad 2012, som ger en översikt över reklamåret.

När IRM presenterar investeringar i marknadskommunikation för eventmarknadsföring och sponsring visar den en fortsatt ökning i investeringar under fjolåret. Eventmarknadsföring ökar med 4,1 procent, vilket motsvarar 3,8 miljarder och sponsring med 4,3 procent, motsvarande 6 miljarder. Den totala omsättningen uppgick därmed till knappt 10 miljarder. I beaktande att detta är exklusive företagsinterna event, som inte inkluderas i mätningarna.

Vid summering av stora reklamkakan, som innehåller köpt reklamplats, visar det sig att marknaden som helhet med övrig marknadskommunikation samt reklamproduktion 2012 omsätter drygt 67 miljarder, vilket är en marginell nedgång i förhållande till 2011.

Mässor, sponsring och event marketing är några av de kategorier som har haft bäst utveckling under 2012, förklarar IRMs VD Madeleine Thor.  Denna del av marknadskommunikation tar andelar från köpt medieutrymme.    

”Med en omsättning på 10 miljarder är jag övertygad om att sponsring och event ytterligare kommer att stärka sina positioner. Ökningen som skett visar på att allt fler förstår kraften med eventmarknadsföring och sponsring som kommunikationsbärare. Att detta dessutom skett trots tufft konjunkturläge är mycket glädjande."

-    Niklas Birgetz, VD, Sponsrings & Eventföreningen

Niklas Birgetz, VD Sponsrings & Eventföreningen
070-782 68 16, niklas.birgetz@sefs.se

Sponsrings & Eventföreningen är en branschorganisation som driver och utvecklar sponsrings- och evenemangsindustrin. Föreningen startades 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området. Bland de drygt 300 medlemsföretagen återfinns ett stort urval av köpare, rättigheter samt konsulter och leverantörer från alla delar av branschen. www.sefs.se | www.gyllenehjulet.se | www.branschforum.com

Taggar:

Om oss

Sponsrings & Eventföreningen är en branschorganisation som driver och utvecklar sponsrings- och evenemangsindustrin. Föreningen startades 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området. Bland de drygt 300 medlemsföretagen återfinns ett stort urval av köpare, rättigheter samt konsulter och leverantörer från alla delar av branschen. www.sefs.se | www.gyllenehjulet.se | www.scandinaviansponsorship.com

Dokument & länkar