Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Sportamore AB (publ) (Nasdaq OMX First North) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 december 2012.

Fjärde kvartalet

  • Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK.
  • Försäljningstillväxten under perioden var 111%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-2,3) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,8 (-2,2) MSEK
  • Testhandel inleddes i Finland, Danmark och Norge.

Helåret 2012

  • Totala intäkter uppgick till 153,3 (68,1) MSEK .
  • Försäljningstillväxten under perioden var 125%
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-17,8) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -26,7 (-23,5) MSEK


"För perioden oktober-december uppgår omsättningen till 55,2 MSEK, en tillväxttakt om 111% mot föregående år. Detta skall också ses mot bakgrund att den för sportbranschen viktiga snön och kylan anlände senare än vanligt under perioden. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 20% härstammar från tidigare säsonger och uppdateringen av varulagret löper enligt plan. Utgående lagervärde vid periodens slut var ca 47 MSEK. Den positiva trenden i besökstal har fortsatt och Sportamore har nu mer än 1,5 miljoner besök per månad. Vi fortsätter investera marknadsföringsresurser i att skapa en ännu större konsumentbas på såväl den svenska marknaden som på våra nya marknader och intensifierar samtidigt arbetet med att ta hand om befintliga kunder på bästa sätt."


Johan Ryding, VDFör ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD
Telefon: 0046 (0)705 56 22 26

Petter Blid, Finanschef
Telefon: 0046 (0)707 41 22 88


Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 12 000 produkter från 450 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information: www.sportamore.se.

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Taggar:

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherar över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information www.sportamore.se