Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 december 2017

1 oktober– 31 december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 261,2 (247,0) MSEK under det fjärde kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 5,8 (39,6) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var 1,05 (1,21) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29,9 (2,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 11,4 (11,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 13,8 (14,2) MSEK.

1 januari – 31 december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 758,7 (710,1) MSEK för perioden.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 6,8 (29,1) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -1,27 (4,68) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,6 (19,7) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 15,5 (21,5) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 5,2 (19,5) MSEK.

"Under 2018 har Sportamore tagit viktiga steg i att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har genomfört en lagerflytt och automatiserat stora delar av logistikverksamheten. Omsättning för helåret växer med 6,8 procent och uppgår till 758,7 MSEK. Det justerade rörelseresultatet (justerad EBIT) uppgår till 2,1 MSEK i koncernen under ett år där såväl tillväxt som resultat tydligt påverkats av de satsningar vi genomfört för att stärka bolagets infrastruktur. 

Efter vår flytt till en ny modern logistikanläggning med tillhörande investering i automation av logistikfunktionen ser vi nu positiva effekter på verksamheten. Under Cyber Week skickades över 100 000 order problemfritt till våra kunder utan avkall på leveranstid. Under fjärde kvartalet har vi också levererat in dubbelt så mycket varor som vi gjorde under motsvarande period 2016 och byggt upp ett större produktutbud än någonsin tidigare. Det starkare utbudet och ett fokus som nu återigen är till fullo inriktat på försäljning har lett till en acceleration i tillväxttakt och under januari 2018 växer den totala omsättningen med 25 procent mot föregående år, detta i marknad där såväl sko- som konfektionsmarknaden uppvisat negativa tillväxttal. 

Under det gångna året har vi genomfört en rad satsningar för att ge både gamla och nya kunder en förbättrad upplevelse och service. Vi har förstärkt och organiserat om bolagets försäljningsfunktion i syfte att bli ännu mer kundcentrerade. De sista pusselbitarna i detta arbete har kommit på plats under januari och vi skönjer redan positiva effekter av detta. Nykundstillströmningen är den högsta någonsin och arbetet med att ta hand om våra existerande kunder på bästa möjliga sätt har intensifierats. Fler satsningar för att ta vår prisbelönta service till ny nivå står för dörren och under 2018 kommer vi bl.a. att göra hemleverans på kvällstid till ny standard. Vår lansering i Stockholmsområdet har fallit väl ut och vi ser mycket hög efterfrågan på detta fraktalternativ. Redan idag går 22 procent av paketen i Stockholmsområdet hela vägen hem till kundens dörr. I närtid lanserar vi också en app med större möjligheter att få en personlig upplevelse och vi fortsätter vår satsning på rörligt innehåll och omfattande produkttester.

Vidare kommer under 2018 vår lagerautomation att utökas i ett antal steg enligt tidigare kommunikation. Vi har erhållit ”proof of concept” och säkerställt att den tekniska lösning vi valt svarar upp mot våra behov och förväntningar avseende kostnadseffektivitet. Mot den bakgrunden går vi nu vidare med utbyggnad för att öka andelen order i automationen ytterligare. Vi kommer också, utöver lagringskapacitet, att addera ytterligare kapacitet för inlagring och orderhantering i syfte att rusta för framtiden. Sammantaget innebär detta att vi under 2018 inte bara ökar kapaciteten för ytterligare tillväxt utan också med ökad tydlighet ska se effektivitets- och skalfördelarna materialiseras i vår nya logistikfunktion.

Under fjärde kvartalet växte den aktiva kundstocken med knappt 50 000 kunder jämfört med föregående kvartal och bolaget har nu drygt 800 000 aktiva kunder. För en stor del av kunderna, över 40 procent, hade det förflutit mindre än 90 dagar sedan deras föregående transaktion. 

Bolagets finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 92,3 MSEK exklusive beviljad kreditfacilitet om 15 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 205,5 (137,2) MSEK. Varulagret är kurant, mindre än tio procent är äldre än sex månader - vårt löpande arbete med att likvidera gammalt lager har således fortlöpt med gott resultat också under årets avslutande kvartal. 

Vi ser fram emot ett spännande 2018."

Johan Ryding

VD Sportamore

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar