Delårsrapport 1 januari - 30 september

Tredje kvartalet  i sammandrag

  • Totala intäkter uppgick till 65,5 (35,8) MSEK i det tredje kvartalet.
  • Försäljningstillväxten under perioden var 83%
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-4,6) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till +2,1 (-1,6) MSEK
  • Under perioden genomfördes en ägarspridning och 550 000 nya aktier emitterades till mer än 300 nya ägare.

Under perioden har arbetet med utveckla marknadens bästa serviceerbjudande och att ta hand om våra nya och existerande kunder på bästa sätt fortgått. Nära 35% av vår totala kundbas återkommer för att göra sitt nästa köp redan inom 90 dagar efter föregående transaktion. Vi ser detta som en tydlig bekräftelse på att vår serviceinriktade affärsmodell uppskattas av våra kunder och lägger en bra grund för vår framtida intjäningsförmåga. 

I våra tre nya nordiska marknader har arbetet med att justera flöden och investeringsmodell för att skapa långsiktig uthållighet fortsatt och vi bedömer att vi nu är väl positionerade för framtida stabil tillväxt.

Vi summerar ett kvartal med fortsatt kraftig försäljningsökning i en marknad som till viss del påverkats negativt av det varma vädret under slutet av perioden. För perioden juli-sept uppgår omsättningen till 65,5 MSEK, en tillväxttakt om 83% mot föregående år. Resultatet för samma period uppgår till -6,1 MSEK. Kostnader sammanhängande med bolagets etablering i nya marknader är fortsatt en viktig förklaring till detta.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till +2,1 MSEK och speglar den planerade reduktionen av varulagret som skedde under sommarmånaderna.

Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 10% härstammar från tidigare säsonger. Detta reflekterar bolagets löpande lagervård och den sortimentsöversyn som gjorts i syfte att möjliggöra fortsatt ökad lageromsättningshastighet. Utgående lagervärde vid periodens slut var ca 79 MSEK vilket är aningen högre än planerat och hänförligt till den varma avslutningen på kvartalet. 

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD
Telefon: 0046 (0)705 56 22 26

Petter Blid, Finanschef
Telefon: 0046 (0)707 41 22 88
Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 15 000 produkter från ca. 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information: www.sportamore.se.

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar