Sportamore delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2018

1 april – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 205,6 (172,8) MSEK under det andra kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 19,0 (10,7) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,57 (-0,38) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,8 (-65,4) MSEK. 
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,1 (3,9) MSEK. 
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till -3,6 (0,4) MSEK. 

1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 415,3 (346,3) MSEK under det första halvåret.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 19,9 (14,3) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,58 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46,4 (-40,0) MSEK. 
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,7 (6,8) MSEK. 
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till -0,3 (3,8) MSEK. 

"Om 2017 var infrastrukturens år för Sportamore blir 2018 de offensiva satsningarnas år. Under andra kvartalet har vi sett en större nykundstillväxt än någonsin tidigare. Då koncernens totala tillväxt primärt drivs av återkommande kunder lägger detta ett bra fundament för framtida tillväxt och vi kommer nu att öka ambitionsnivån ytterligare. Under perioden har vi fortsatt vår utbyggnad av lagerautomationen vilket med ökade ordervolymer snabbt kommer leda till positiv kostnadsutveckling. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla vårt serviceerbjudande genom nya leveransalternativ och vi erbjuder nu effektiva (och på flera orter kostnadsfria) hemleveranser på kvällstid till majoriteten av våra kunder. Vi har satt igång pilotförsök med upphämtning av returer hemma hos kund, vi har rullat ut en ny design och sitestruktur för att bättre segmentera innehåll och öka relevansen för våra kunder. Utöver detta har vi också genomfört fler och större kampanjer i samarbete med leverantörer än någonsin i vår historia - för att bara nämna några större händelser i kvartalet.

Vädermässigt har perioden bjudit på både sol- och värmerekord vilket medfört generella utmaningar för sällanköpshandeln. Tillväxttakten under kvartalet ökar till 19,0% (10,7%) och drivs av en positiv utveckling i alla underliggande marknader. Vi ser även en positiv utveckling i en rad väsentliga nyckeltal, bruttomarginalen har stärkts, det genomsnittliga ordervärdet har ökat och interna ledtider i logistikfunktionen har kortats. Omsättningen uppgår till 205,6 (172,8) MSEK och EBITDA uppgår till -4,0 (-3,0) MSEK. Kvartalsutvecklingen i EBITDA har påverkats av att vi mot bakgrund av gynnsam anskaffningskostnad och kort återbetalningstid valt att intensifiera våra satsningar på nykundsanskaffning genom ökad allokering av marknadsföringsmedel (-4 MSEK jämfört andel av försäljning under Q1 2018) i perioden. Detta har lett till att vi under första halvåret attraherat hela 220 000 nya kunder, en ökning om 17% mot föregående år.

Den aktiva kundstocken uppgår nu till 870 000 kunder som vi ser fram emot att ge ännu bättre service. Vår offensiva marknadsföringsansats kommer fortsätta under tredje kvartalet i syfte att ha en så stor kundbas som möjligt med oss in i det för helåret viktiga fjärde kvartalet. I enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål för 2020 väntas helåret 2018 uppvisa positivt resultat. Vidare har inhyrda personalresurser för inlagring och uppstart av automationsutbyggnaden (-1,5 MSEK) och en temporärt ökad försiktighet i värdering av lager med anledning av övergång till ny hantering av fakturor och leveransaviseringar (-1,5 MSEK) påverkat EBITDA i perioden.

Utbyggnaden av lagerautomationen går enligt plan och under andra kvartalet har arbetet med att flytta in en allt större del av vårt lager i automationsanläggningen fortskridit. Detta leder till att en större andel av orderproduktionen sker i den automatiserade delen och vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten i automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i anläggningen till över 90% av vår totala orderproduktion. Ökat resursutnyttjande som en följd av större ordervolymer kommer att bidra till att materialisera effektivitets- och skalfördelar i logistikfunktionen. Vi ser redan att produktionskostnaden, exklusive frakt, per order har minskat på månadsbasis vilket illustreras i grafen nedan.

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 44,0 MSEK exklusive kreditfacilitet om 15 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 229,3 (131,1) MSEK. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 15 procent är äldre än sex månader. Detta kommer väl till pass när vi nu snabbt går mot en spännande höst."  

Bromma i juli

Johan Ryding

VD Sportamore

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer ca 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar