Acrinova handlas åter på den ordinarie listan

Handeln med Acrinovas aktier flyttas från observationslistan till ordinarie lista från och med handelns öppnande den 5 januari 2016.

Bolaget placerades den 26 juni 2015 på AktieTorgets observationslista. Skälet var att bolagets tillgångar, sedan bolaget hade sålt sina rörelsedrivande dotterbolag, då endast bestod av bolagets kassa. Bolaget har nu förvärvat vissa fastigheter samt har lämnat viss kompletterande information kring bolaget, bland annat rörande dess affärsinriktning och ägarstruktur mm, se bolagets pressmeddelande (http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=76416).

AktieTorget har mot denna bakgrund beslutat att handeln med bolagets aktie ska ske på den ordinarie listan.

Stockholm den 5 januari 2016.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 60 000 eller via e-post handel@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar