ADONnews Sweden AB flyttas till observationslistan

ADONnews Sweden AB offentliggjorde idag den 28 februari 2018 ett pressmeddelande med information om att bolagets styrelse upprättat en kontrollbalansräkning. På grund av den osäkerhet som föreligger rörande bolagets finansiella situation har AktieTorget beslutat att aktierna i ADONnews Sweden AB ska handlas på AktieTorgets observationslista fr.o.m. idag, den 28 februari 2018.

AktieTorget kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktier till den ordinarie listan.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsoverakningen@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar