AktieTorget har godkänt Raybased AB (publ) för notering

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 18 januari 2016.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Fullständigt bolagsnamn: Raybased AB (publ)
Organisationsnummer: 556776-3213
Aktiens kortnamn: RBASE
Aktiens ISIN-kod: SE0007698121

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:

Lars Granbom, VD Raybased AB (publ)
Telefon: +46 520 42 34 44
E-post: lars.granbom@raybased.com
Hemsida: www.raybased.com

Oskar Wollert
Noteringschef, AktieTorget
Telefon: 08-511 68 008

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar