AktieTorget har godkänt Storytel AB (publ) för notering på ordinarie lista

I samband med att Massolit Media AB (publ) förvärvade 100 procent av Storytel AGs aktier genom ett s.k. omvänt förvärv placerades bolagets aktier på AktieTorgets observationslista. Skälet var att AktieTorget bedömde att bolagets verksamhet hade förändrats väsentligt. AktieTorget har därefter låtit Storytel AB (publ) genomgå en ny noteringsprocess vilken nu resulterat i ett godkännande av bolaget. Bolaget återförs därför till den ordinarie listan från och med den 9 november 2015.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:

Storytel-koncernen består av två delar, Subscription och Publishing. Inom affärsområdet Subscription erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Massolit (Vuxen) och B.Wahlströms (Barn & Ungdom), samt ljudboksförlagen StorySide (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland).

Fullständigt bolagsnamn: Storytel AB (publ)

Organisationsnummer: 556575-2960

Aktiens kortnamn: STORY B

Aktiens ISIN-kod: SE0007439443

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering på AktieTorgets ordinarie lista.

För mer information:

Jonas Tellander, VD Storytel AB
Telefon: 070-261 61 36
E-post: jonas.tellander@storytel.com
Hemsida: www.storytel.co

Oskar Wollert
Noteringschef, AktieTorget
Telefon: 08-511 68 008

Prenumerera

Dokument & länkar