Comintelli godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Comintelli AB (”Comintelli”) är ett svenskt mjukvaruföretag som utvecklar och licenserar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day. Bolaget grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer som exempel AkzoNobel, Exxon och Interpol. Under 2017 omsatte Comintelli 20,6 MSEK med ett rörelseresultat om 3,5 MSEK. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en publik spridningsemission, vars huvudsakliga syfte är att ge förutsättningar för att öka marknadsinsatserna under kommande år, i synnerhet på den amerikanska marknaden.

Comintelli är ett så kallat SaaS-bolag (Software as a Service) och tillhandahåller molnbaserade mjukvarutjänster för omvärldsbevakning- och analys. Comintelli säljer licenser till programvaran Intelligence2day genom en kombination av direktförsäljning och återförsäljare. Såväl försäljning och distribution sker globalt och en betydande del av Comintellis försäljnings- och supportprocess sker online i form av till exempel webbkonferenser, webbinarier och telefonkonferenser.

Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring vilket resulterat i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara lösningar. Strategiförändringen har möjliggjort att bolagets kunder kan komma igång snabbare och enklare, vilket lagt grunden för en god tillväxt under de senaste åren. Idag har Comintelli cirka 50 kunder fördelat på tolv länder och där flera kunder använt tjänsten i mer än tio år.

Bolagets molnbaserade tjänst är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera exempelvis trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi, energi, läkemedel, sjukvård, IT och telekom.

”Allt fler företag inser vikten av att ta hjälp av intelligent mjukvara för omvärldsbevakning och -analys för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Comintelli har sedan millenniumskiftet utvecklat mjukvara för detta ändamål. Mjukvaran har förfinats under många år genom nära samarbete med stora globala företag som till exempel AkzoNobel, Ericsson och Exxon. Vår mjukvara - Intelligence2day - används idag av tiotusentals användare världen över, vilket vi är stolta över”, säger Jesper Martell, vd för Comintelli.

Bolagets finansiella målsättning är att öka omsättningen med minst 25 procent per år med positivt resultat de närmaste två åren. Bolaget siktar på att nå en omsättning över 50 MSEK till år 2021.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs i emissionen: 6,90 SEK per aktie

Teckningsperiod: 15 oktober till 1 november 2018

Emissionsvolym: Högst 6 900 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till ca 44,8 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel måndag 19 november 2018 under kortnamnet COMINT

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listing (acting), Spotlight Stock Market

+46 72 151 14 33

listings@spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar