Compare-IT Nordic AB godkänt för notering

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 3 maj 2017.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unikitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter.

Fullständigt bolagsnamn: Compare-IT Nordic AB

Organisationsnummer: 556689–5529

Aktiens kortnamn: COMP

Aktiens ISIN-kod: SE0009606593

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:

Kerstin Lindkvist-Toms, VD Compare-IT Nordic AB

Telefon: +46 (0)40 41 37 00
E-post: kerstin@compare-it.se

Hemsida: www.compare-it.se

Oskar Wollert

Noteringschef, AktieTorget

Telefon: 08-511 68 008

Prenumerera

Dokument & länkar