Det första steget i Spotlights lansering i Danmark är genomfört

Spotlight Stock Market lanseras i Danmark, och i och med noteringen av bolaget Freetrailer AS är det första steget i lanseringen genomfört. Freetrailer är det första bolaget som handlas på Spotlight i danska kronor och med settlement i Danmark, med erbjudande och synlighet i båda länderna.

Spotlight har fler noteringar på väg som kommer att använda den danska infrastrukturen och målet är att lansera en dansk lista under hösten.

Startskottet för en nordisk kapitalmarknad för tillväxtbolag

Spotlight har arbetat intensivt med att bygga en dansk infrastruktur och ett ekosystem kring de danska bolagen, likt det som finns i Sverige. Spotlight har därför ingått i mediesamarbeten där bolagen både under och efter sin notering får synlighet i Danmark och Sverige. Samarbetena inkluderar SvD Börsplus, Finwire, Direkt och Cision.

Freetrailer är det första bolaget som handlas genom den danska infrastrukturen. Bolagets emission var kraftigt övertecknad och både danska och svenska ägare investerade i bolaget. Första handelsdag är idag, den 14 juni, och handeln startade med god likviditet.

”Målet i det första steget var att uppta bolag för handel genom den danska infrastrukturen med både svenska och danska investerare. Vi vill också få till en utveckling av ekosystemet i Danmark, med en hög grad av synlighet och genomlysning.”

”Det har varit ett stort projekt och det lyckades! Vi fortsätter att utveckla ekosystemet i Danmark för att gynna både investerare och företag samtidigt som vi måste arbeta på infrastrukturen så att teckning och handel med aktier på Spotlight är så lättillgänglig som möjligt. Det är viktigt att få med alla danska aktörer så att Danmark kan få en stark kapitalmarknad för tillväxtbolag.”

VD Peter Gönczi

Kontakt:
VD Peter Gönczi, peter.gonczi@spotlightstockmarket.com, +46 8 511 68 000

Om Spotlight

Spotlight Stockmarket är en marknadsplats där investerare och tillväxtbolag möts. Bolaget erbjuder investerare att bli delägare i över 160 tillväxtbolag från olika branscher och länder, däribland Storytel, Bahnhof och Synthetic MR.

Läs mer om Freetrailer här:

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?CompanyId=8921Text

Prenumerera

Dokument & länkar