Flaggningsmeddelande: Forskarpatent i Syd säljer sitt innehav i Aptahem

Forskarpatent i Syd AB, ett helägt dotterbolag till Almi Invest, har sålt sitt innehav i Aptahem uppgående till 895 200 aktier, motsvarande 11,49 procent av kapital och röster i bolaget. Aptahem är noterat på Aktietorget.

Aktierna har avyttrats i block och köpare är en mindre grupp av, huvudsakligen befintliga, privata ägare med positiv syn på bolagets framtid och dess fortsatta möjligheter.

-          Forskarpatent var med och grundade Aptahem 2014 och har bistått med kompetens och kapital sedan dess. Aptahem är nu ett etablerat utvecklingsbolag, varför tiden är inne att lämna över till privata ägare, säger Lars Persson, Fund Manager på Almi Invest. Vi tror på bolagets fortsatta potential, men vår roll är avslutad.  Vi är en tidig investerare och får nu in kapital som går till investeringar i nya lovande tillväxtbolag.

-          Forskarpatent har som första investerare i Aptahems teknologi haft stor betydelse för den tidiga utvecklingen. Framför allt hade Forskarpatent kompetensen att tidigt förstå teknologins potential, vilket ledde till investeringen i de patenträttigheter som Aptahem bygger sin utveckling på, säger Aptahems vd Mikael Lindstam.

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakar blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

För ytterligare information kontakta:

Lars Persson, Fund Manager Almi Invest, tel 070-575 99 75, lars.persson@almiinvest.se
Mikael Lindstam, vd Aptahem, tel 0766-33 36 99, ml@aptahem.com
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Prenumerera

Dokument & länkar