Freetrailer Group A/S godkänt för notering på AktieTorget – blir det första bolaget i AktieTorgets Danmarkssatsning

Freetrailer Group A/S (”Freetrailer”) är ett danskt teknikföretag inom delningsekonomin som bygger på affärsidén att varuhus, byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis. Freetrailer erbjuder en digital lösning som gör det möjligt att låna ut en släpvagn utan kostnad, med syfte att bidra till en förbättrad kundupplevelse som skapar lojalitet och ökar försäljningen. Huvudsyftet med noteringen på AktieTorget är enligt bolaget att utöka marknadsföringssatsningar, förstärka den finansiella ställningen samt att vidareutveckla teknologin.

Freetrailer har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar. Freetrailers kärnverksamhet och affärsmodell består i att låna ut släpvagnar till kunder utan kostnad. Det finns även möjlighet att köpa tilläggstjänster, till exempel försäkring, förlänga hyrtiden eller förboka ett släp. Samarbetspartners erbjuds marknadsföring genom att släpvagnarna täcks med reklambudskap. Freetrailers intäkter kommer dels från kunder som köper tilläggstjänster, till exempel försäkring, förbokning eller förlängd hyrestid, och dels genom annonsintäkter från samarbetspartners.

Freetrailers strategi är att fokusera på marknaderna i Danmark, Sverige och Norge och därefter gradvis expanders till Finland, Tyskland och Beneluxländerna. Med hjälp av denna strategi bedömer bolaget att antalet släpvagnar som Freetrailer har på marknaden kommer att öka upp till tre eller fyra gånger det antal som bolaget för närvarande har i verksamheten under de kommande tre åren. Vidare kommer Freetrailers elektroniska lås, Freelock, att införas på samtliga marknader under 2018/2019.

Freetrailer blir det första danska noterade bolaget i AktieTorgets satsning i Danmark och aktien kommer att handlas i danska kronor.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs i emissionen: 4,50 DKK per aktie

Teckningsperiod: 14 till 29 maj 2018

Emissionsvolym: Högst 14 MDKK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 27,4 MDKK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 14 juni under kortnamnet FREETR

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se

Frågor gällande AktieTorgets etablering i Danmark, vänligen kontakta:

Peter Gönczi
VD, AktieTorget
+46 708-722 014
peter.gonczi@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar