FX International AB flyttas till observationslistan

Med anledning av det pressmeddelande som FX International offentliggjorde idag den 17 april 2018 flyttas bolagets aktie (FXI) till AktieTorgets observationslista.

AktieTorget bedömer att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven.

AktieTorget
08-511 68 000

e-post informationsovervakningen@aktietorget.se

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera