Handeln i AB Igrene återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AB Igrene kommer handeln i bolagets aktie (ABI) och betald tecknad aktie (ABI BTA) att återupptas idag den 5 oktober 2016 kl 14:00.  

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via epost info@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar